Zmarł Andrzej Niedoba

Zmarł Andrzej Niedoba

25 listopada zmarł Andrzej Niedoba, od wielu lat mieszkaniec Wisły.

Urodził się w 1940 roku w Cieszynie. Ukończył polską szkołę podstawową w Jabłonkowie, polskie liceum w Czeskim Cieszynie i polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był z racji uprawianych profesji dziennikarzem, publicystą, pisarzem i dramaturgiem. Pochodził ze znanej i wielce zasłużonej rodziny Niedobów z Nawsia (dziś Czechy). Warto wspomnieć, że jego stryjem był Jura spod Grónia, czyli legendarny „gorolski hetman” Władysław Niedoba, krzewiciel polskości, aktor, śpiewak, m.in. współtwórca Gorolskigo Święta w Jabłonkowie na Zaolziu.

Andrzej był synem Adama Niedoby – nauczyciela, kierownika szkoły w Wiśle-Głębcach, kompozytora, założyciela zespołu Wisła, współtwórcy Tygodnia Kultury Beskidzkiej, społecznika. Wspólnie napisali pieśń „Szumi jawor” (ojciec muzykę, syn słowa), która z czasem stała się hymnem beskidzkich górali.Gdy śpiewają tę pieśń nie tylko górale śląscy, dla których powstała, ale też żywieccy czy babiogórscy albo na przykład publiczność na estradach TKB – wzruszenie i uniesienie ogarnia każdego. Latem trudnego roku 2020 powstał teledysk z hymnem „Szumi jawor” zaprezentowany przez organizatorów tuż przed rozpoczęciem 57. Tygodnia Kultury Beskidzkiej „Trwajmy w tradycji”. Aby nam towarzyszył w trudnym czasie pandemii i kiedy on już minie, by niósł pokrzepienie.

Andrzej Niedoba publikował w dziennikach i tygodnikach, pracował w jedenastu śląskich i zaolziańskich redakcjach, był przez pewien czas redaktorem naczelnym „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i rybnickich „Nowin”. Wydał kilka książek, w tym zbiór reportaży poświęconych bohaterom ziemi cieszyńskiej „Matka Ziemia”, a także „Rzekę niepokorną. Sagę cieszyńską”, opowieść o dziejach pięciu pokoleń rodziny Niedobów. Jest autorem sztuk teatralnych, m.in. „Skoczek” (debiut wystawiony w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej), „Rajska jabłonka” (prapremiera na deskach Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie), „Kim pani jest” (inscenizowanej przez Teatr Telewizji).

Był m.in. laureatem Nagrody im. Karola Miarki przyznawanej przez Marszałka Województwa Śląskiego i Nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego, a także Lauru Srebrnej Cieszynianki.

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia

Organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Andrzej Niedoba
Szumi jawor

Szumi jawor, szumi i szumi osika,
Nigdy nie zaginie górolsko muzyka,
Górolsko muzyka i górolski grani,
Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani.

Jak zaszumią smreki na wysokij skale,
To zaraz tańcują beskidzcy górole.
Jak zaszumią jedle na wysokij skale,
To jakby śpiywali beskidzcy górole.
 
Mało nom górolom do szczęścia potrzeba,
Byle była praca i nie brakło chleba.
Byle nasze góry i nasze doliny
Pełne były śpiywu górolskiej dziewczyny.

                                              

Andrzej Niedoba
Zdjęcie: Foto Studio Brodacki

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments