Zmarł Leszek Miłoszewski, były przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego TKB

Zmarł Leszek Miłoszewski, były przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego TKB

Z ogromnym żalem przekazujemy wiadomość, że 26 kwietnia 2021 roku zmarł Leszek Miłoszewski, były wieloletni dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

Urodził się w 1955 roku i mieszkał przez całe życie w Andrychowie. Był z wykształcenia polonistą, a pracę zawodową zaczynał w bielskim Międzyzkładowym Domu Kultury Włókniarzy (1978). Od 1979 roku był dziennikarzem „Kroniki Beskidzkiej” (do 1992), a następnie „Dziennika Beskidzkiego” (do 1993). W latach 1994–1995 roku redagował lokalną gazetę w Oświęcimiu. 1 czerwca 1997 roku został wybrany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego (po reformie administracyjnej Regionalnego) Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Kierował tą instytucją do stycznia 2019 roku, kiedy to z powodu ciężkiej choroby przeszedł na rentę.

Przez wszystkie lata pracy dziennikarskiej blisko współpracował z instytucjami kultury i organizatorami wielu imprez. Był działaczem amatorskiego ruchu filmowego, członkiem i wiceprezesem AKF „Bielsko”. Wspierał organizatorów Festiwalu Amatorskich Filmów Animowanych „Fazy” w Bielsku-Białej, a także Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać Człowieka” w Oświęcimiu. Wiele swoich dziennikarskich tekstów poświęcił tematyce kulturalnej. Pisał artykuły do „Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego” (potem „Beskidzkiego Informatora Kulturalnego”), a także redagował niektóre numery tego czasopisma. Był współtwórcą „Relacji–Interpretacji”, służył swoim dziennikarskim doświadczeniem i koleżeńską pomocą w redagowaniu kolejnych numerów kwartalnika.

Jako dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury przewodniczył Komitetowi Koordynacyjnemu Tygodnia Kultury Beskidzkiej skupiającemu przedstawicieli władz samorządowych i organizatorów tej wielkiej i ważnej imprezy folklorystycznej. W wypracowywaniu niezbędnych kompromisów i jednoczeniu wysiłków współorganizatorów wkład Leszka Miłoszewskiego jako przewodniczącego Komitetu jest nieoceniony.
Jako dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej przyczynił się nie tylko do umocnienia pozycji TKB, ale także innych cyklicznych imprez organizowanych nieprzerwanie od dziesięcioleci, m.in. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych, Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Był wielkim propagatorem sztuki recytacji. Podejmował coraz to nowe działania wydawnicze, a wśród nich takie, jak „Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego” oraz portal silesiakultura.pl.

Kierowana przez niego instytucja kultury stała się jedną z najważniejszych w województwie, opiekującą się przede wszystkim beskidzkim folklorem, sztuką ludową i promującą amatorski ruch artystyczny. Otrzymała za to liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagrodę im. Oskara Kolberga (1999), Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008), Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2009).
Przez wiele lat Leszek Miłoszewski był ekspertem i zasiadał w kapitułach oraz komisjach licznych projektów czy nagród w dziedzinie kultury. Znalazły się wśród nich choćby Komisja ds. Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Komisja opiniująca granty w Konkursie ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, Kapituła Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina, Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ikary. Aktywnie współpracował np. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie, czego wynikiem była m.in. organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry instytucji kultury. Czynił liczne starania o zdobycie środków ze źródeł pozabudżetowych. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie przez kilka kolejnych lat dofinansowywał projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury we współpracy z partnerami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Był człowiekiem mądrym, o szerokich horyzontach, zainteresowanym światem i wydarzeniami wokół, nieobojętnym. Wyważony w swoich opiniach i zachowaniach, życzliwy, szanujący innych, był ogólnie lubiany, ceniony i poważany. Administrowania instytucją kultury nauczył się jak wielu innych ludzi na podobnych stanowiskach. Jednak znajomość tej dziedziny życia, poczucie jej ważności, ale też świadomość jej wrażliwości, a także szacunek do twórców po prostu miał w sobie. Był nie tylko dyrektorem, ale i bliskim współpracownikiem, partnerem w wielu przedsięwzięciach, tak dla swoich podwładnych, jak też pracowników innych instytucji.

Tyle rzeczy wspólnie zrobiliśmy, tyle jeszcze mieliśmy zrobić, tyle mogliśmy… Dziękujemy za wszystko, co było nam dane zrealizować, przeżyć i żegnamy się z żalem, że już nie spotkamy się na następnym Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Festiwalu Folkloru Górali Polskich, Żywieckich Godach, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim… nie pochylimy się wspólnie nad kolejną książką czy numerem czasopisma, nie porozmawiamy o nowych zadaniach…

Leszek Miłoszewski
Leszek Miłoszewski
Foto: Waldemar Kompała

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments