Laureaci Festiwalu Folkloru Górali Polskich 2019

Protokół z posiedzenia komisji konkursu kapel,
grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów,
multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach z dnia 30 lipca 2019 roku
Konkurs odbył się jako samodzielna impreza 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 27-30 lipca 2019 roku.

Komisja w składzie:
Anna Borucka-Szotkowska – przewodnicząca komisji, muzykolog
Stanisław Michałczak – muzyk
Aleksander Smaga – muzyk
Zbigniew Wałach – muzyk
Katarzyna Pach-Sznepka – sekretarz jury

wysłuchała 78 prezentacji muzyki ludowej, w tym:
15 kapel,
26 grup śpiewaczych,
10 solistów instrumentalistów,
2 solistów multiinstrumentalistów,
14 solistów śpiewaków,
6 mistrzów instrumentalistów z uczniami,
5 mistrzów śpiewaków z uczniami

oraz przyznała następujące nagrody:

Kategoria: KAPELE

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 złotych otrzymuje:
kapela zespołu Skalni z Krakowa

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 650 zł każda otrzymują:
kapela zespołu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej
kapela zespołu Pnioki z Sadku-Kostrzy

trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:
kapela zespołu Spod Kicek z Mordarki
kapela Bukóń z Jabłonkowa
kapela zespołu Oldrzychowice z Oldrzychowic

pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymują:
duet heligonistów z Żabnicy
kapela Zespołu im. Klimka Bachledy z Zakopanego
kapela zespołu Limanowianie z Limanowej
kapela zespołu Śwarni z Nowego Targu
kapela zespołu Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic

wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje:
kapela zespołu Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika za próbę podtrzymania muzycznej tradycji górali czadeckich. Jednocześnie komisja postuluje zwrócenie uwagi na staranny dobór instrumentów w kapeli zgodny z tradycją górali czadeckich (w podstawowej nierozbudowanej formie).

Kategoria: GRUPY ŚPIEWACZE

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane.

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza Magurzanki z Łodygowic
męska grupa śpiewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy

trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy
żeńska grupa śpiewacza Skalnik z Kamionki Wielkiej
męska grupa śpiewacza Istebna z Istebnej

cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza Śwarni z Nowego Targu
żeńska grupa śpiewacza Istebnianki z Istebnej
żeńska grupa śpiewacza Grojcowianki z Wieprza
męska grupa śpiewacza Śwarni Łojce z Sadku Kostrzy

Kategoria: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 800 złotych otrzymuje:
Przemysław Ficek z Jeleśni – dudy żywieckie

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej – skrzypce

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Maksymilian Czerwiński z Łodygowic – heligonka

dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymują:
Aleksander Nowak z Osielca – heligonka
Tadeusz Wielgus z Nowego Sącza – heligonka

dwa wyróżnienia oraz nagrody pieniężne w kwocie 100 zł każda otrzymują:
Józef Trojan z Kamionki Wielkiej – skrzypce
Łukasz Spyrka z Zawoi – dudy

Kategoria: SOLIŚCI MULTIINSTRUMENTALIŚCI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych otrzymuje:
Andrzej Budz z Dębna – trombita, fujara trzyotworowa (palica), piszczałka jednootworowa (wielkopostna), piszczałka sześciootworowa, dwojnica, dudy podhalańskie (koza)

I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce nie zostało przyznane

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku – dudy, piszczałka jednootworowa (wielkopostna), okaryna, heligonka

Kategoria: SOLIŚCI ŚPIEWACY

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Joanna Master z Suchej Beskidzkiej

cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymują:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki
Marzena Suszka z Koniakowa
Maria Nowak z Osielca
Jadwiga Kuczaj z Pisarzowej

trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 150 zł każda otrzymują:
Julianna Adamek z Pewli Wielkiej
Anna Dunat z Pewli Wielkiej
Anna Foja z Sopotni Małej

wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł otrzymuje:
Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ – instrumentalista

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje:
Szymon Kupczak z Żabnicy – heligonka

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej – skrzypce
Paweł Czaja z Jabłonki – skrzypce

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku – dudy, piszczałka wielkopostna, okaryna
Dawid Czernik z Poronina – skrzypce

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Damian Ranosz z Pewli Wielkiej – heligonka

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ – śpiewak

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 800 złotych otrzymuje:
Maria Motyka z Koniakowa

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Marzena Suszka z Koniakowa

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje:
Urszula Gruszka z Koniakowa

Nagrodę specjalną za pokoleniowy przekaz repertuaru pieśniowego Beskidu Żywieckiego w kwocie 250 zł otrzymuje:
Zofia Sordyl z Korbielowa

Pula nagród wyniosła 20 000 zł. Fundatorem nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jury z przyjemnością stwierdza liczny udział wykonawców w poszczególnych kategoriach konkursu. Pragnie podkreślić bardzo dobry poziom wykonawczy solistów instrumentalistów i muzyków grających w nagrodzonych kapelach.

Nie przyznano Złotych Żywieckich Serc w dwóch kategoriach – grup śpiewaczych i solistów śpiewaków.

Jury postuluje wprowadzenie dodatkowego zapisu do regulaminu w brzmieniu: Uczestnik konkursu może zaprezentować się tylko jeden raz. Wyjątek stanowi mistrz, który może dodatkowo wystąpić w jeszcze jednej kategorii.

Jury postuluje ustalenie górnej granicy wieku ucznia (18 lat) występującego z mistrzem w kategoriach mistrz instrumentalista i mistrz śpiewak.

Członkowie grup śpiewaczych i kapel zespołów uczestniczących w konkursie na scenie Amfiteatru pod Grojcem nie powinni powtarzać repertuaru tam prezentowanego.

Jury składa podziękowania organizatorom za sprawne przeprowadzenie konkursu.


 

PROTOKÓŁ
50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich – Żywiec 2019 r.

Festiwal odbył się w terminie 27-30 lipca 2019 roku.

W Festiwalu udział wzięło 27 zespołów.

Zespoły oceniało Jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiereś – etnograf, przewodnicząca komisji
Magdalena Kroh – etnograf
Lidia Czechowska – choreograf
Adam Adamowski – choreograf
Czesław Węglarz – muzyk, folklorysta
Jan Karpiel-Bułecka – muzyk, folklorysta
Bogdan Matusik – muzyk, folklorysta
Kazimiera Koim – sekretarz komisji

Zespoły uczestniczące w konkursie Festiwalu Folkloru Górali Polskich według kolejności występowania:

1. ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁĄCCY Z ŁĄCKA – przedstawiający program “Niesomy ograbek”
2. ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC – z programem “Kolyndowani u Taciny”
3. REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI – prezentujący program “Zielone Świątki”
4. ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO – przedstawiający program “Posiady jesienne w izbie góralskiej”
5. ZESPÓŁ REGIONALNY BABIOGÓRZANIE-POLANA MAKOWSKA Z MAKOWA PODHALAŃSKIEGO – z programem “Okolędowanie Hanki”
6. ZŁOTNICKI ZESPÓŁ GÓRALI CZADECKICH DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ZE ZŁOTNIKA – z programem “Wymieniny”
7. ZESPÓŁ REGLE IM. JANA JĘDROLA Z PORONINA – prezentujący program “Wesele góralskie”
8. ZESPÓŁ REGIONALNY CIEŚLICA Z ZAWOI – przedstawiający program “Ciągnięcie kloca”
9. ZESPÓŁ REGIONALNY ECHO JAWORZA Z PTASZKOWEJ – prezentujący program “Skubacka”
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI – z programem “Odpust w Przyłękowie”
11. ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ – z programem “Kręcenie powrozów”
12. ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY – przedstawiający program “Łemkowskie wesele – w domu pani młodej przed ślubem”
13. ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ – prezentujący program “Kolędnicy z gwiazdą”
14. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICZANIE ZE SŁOPNIC – prezentujący program “U bramy pani młodej”
15. ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI Z NOWEGO TARGU – przedstawiający program “Na kośbie”
16. ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ – prezentujący program “Wyzwoliny na kosiarza”
17. ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ – przedstawiający program “Istebiański kiermasz na św. Jadwigę”
18. ZESPÓŁ REGIONALNY LIMANOWIANIE Z LIMANOWEJ – z programem “Przy sobocie po robocie”
19. ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU – prezentujący program “Przed łodpustem na Siewnom”
20. ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ – przedstawiający program “Wesele w Zawadzie”
21. ZESPÓŁ REGIONALNY KIJOM WORCI Z PISARZOWEJ – z programem “Po oczepinach”
22. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KIYRPECKI Z ŁĄCKA – prezentujący “Imieniny u Jona”
23. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC – z programem “Lenobranie”
24. ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA – przedstawiający program “Zabawa w karczmie”
25. ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA – prezentujący “Na szkubaczce z muzyką”
26. ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY – z programem “Pło kolodzie u swoja Macieja”
27. ZESPÓŁ REGIONALNY ROŻNOWSKA DOLINA Z ROŻNOWA – przedstawiający program “We wigilię św. Jendrzeja”

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie zostały ocenione przez jury. Organizatorzy zapewnili każdemu zespołowi możliwość omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach. Dotyczyły one całokształtu problematyki związanej z prezentacją programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i reżyserii scenicznej. Stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne rozmowy przeprowadzono z kierownikami i delegacjami wszystkich zespołów.

Jury miało do dyspozycji następujące nagrody regulaminowe, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:

 • “Złote Żywieckie Serce” i 12.000 zł
 • “Srebrne Żywieckie Serce” i 10.000 zł
 • “Brązowe Żywieckie Serce” i 8.000 zł
 • 6 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 2.000 zł
 • 8 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 1.000 zł
  Ogółem pula nagród wynosi 50.000 złPo wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymują:“Złote Żywieckie Serce” i nagrodę 12.000 zł
  ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI“Srebrne Żywieckie Serce” i nagrodę 10.000 zł
  ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA“Brązowe Żywieckie Serce” i nagrodę 8.000 zł
  ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWICJury postanowiło przyznać 6 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 2000 zł każda, które otrzymują:
 • ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ – za ukazanie obyczajowości istebniańskiego kiermaszu na św. Jadwigę
 • ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY – za pokazanie specyfiki łemkowskiego obrzędu weselnego
 • ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ – za prezentację fragmentu wesela Lachów Sądeckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ – za zachowanie archaizmów w tańcu, muzyce i śpiewie Lachów Sądeckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ – za odtworzenie dawnych form kolędowania w Kamionce Wielkiej
 • ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA – za wierną i autentyczną prezentację “szkubaczki z muzykóm” i archaiczne brzmienie muzykiJury postanowiło przyznać 8 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 1000 zł każda, które otrzymują:
 • ZESPÓŁ REGIONALNY CIEŚLICA Z ZAWOI – za prezentację obyczajowości zapustnej górali babiogórskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU – za przybliżenie obyczajowości wigilii Matki Boskiej Siewnej Górali Nadpopradzkich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO – za śpiew i muzykę Górali Podhalańskich
 • REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI – za prezentację bogatej obrzędowości
  zielonoświątkowej Lachów Limanowskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ za stronę wykonawczą tańców pogórzańskich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC – za muzykę i śpiew Górali Łąckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY – za śpiew i tańce Lachów Szczyrzyckich
 • ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁĄCCY Z ŁĄCKA – za tradycyjne tańce Górali ŁąckichNa Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wytypowane następujące zespoły:
 • ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI Z NOWEGO TARGU
 • ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI
 • ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY
 • ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJUwagi komisji:Jury wyraża radość, że podczas 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu wzięło udział 27 zespołów z następujących grup etnograficznych polskich Karpat: Górale Śląscy, Górale Żywieccy, Górale Babiogórscy, Górale Podhalańscy, Górale Łąccy, Górale Nadpopradzcy, Górale Czadeccy, Łemkowie oraz z terenów podgórskich: Lachy Sądeckie, Lachy Limanowskie, Lachy Szczyrzyckie, Pogórzanie.Prezentowane widowiska folklorystyczne oparte były o wybrane elementy dorocznej i rodzinnej obrzędowości oraz tradycyjnych obyczajów.Jury stwierdza podwyższenie poziomu artystycznego wykonywanych programów.Komisja zauważa, że przy konstruowaniu widowisk najwięcej trudności sprawiły reżyseria przedstawienia i zaznaczenie ważnych funkcji wprowadzanych rekwizytów.Jury zwraca uwagę, że należy dbać o czystość języka własnego regionu (gwary) we wszystkich prezentowanych tekstach i pieśniach.

  Komisja podkreśla, że muzyka towarzysząca zaprezentowanym widowiskom była na wysokim poziomie. Zwraca jednak uwagę na konieczność zgodności tonalnej przyśpiewek solistów z odegraniem kapeli.

  Komisja zauważa, że poziom techniczny tańców jest coraz wyższy, natomiast należy zwrócić uwagę na dobór tańców do tematyki poszczególnych programów.

  Jury dziękuje wszystkim grupom i instruktorom zespołów za wielki wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie artystyczne, merytoryczne i organizacyjne widowisk.
  Komisja wyraża również podziękowanie pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za bardzo dobre przeprowadzenie konkursu.

  Fundatorem nagród (50.000 zł) dla laureatów Festiwalu Folkloru Górali Polskich
  w Żywcu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (40.000 zł) i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej (10.000 zł).

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI - laureaci "Złotego Żywieckiego Serca" podczas 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Foto: W. Kompała
ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA - laureaci "Srebrnego Żywieckiego Serca" podczas 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Foto: W. Kompała
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek
50. FFGP - konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Foto: D. Franek