Laureaci Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 2019

Protokół
posiedzenia Międzynarodowej Rady Artystycznej
oceniającej zespoły uczestniczące
w 30. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych,
które odbyły się w Wiśle w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2019 roku
w ramach 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej
W 30. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych wzięło udział 15 zespołów, w tym 12 zagranicznych i 3 polskie.
Skład Międzynarodowej Rady Artystycznej:
Maria Lipok-Bierwiaczonek – przewodnicząca Rady, etnograf (Polska)
Jerzy Ciecieląg – muzyk, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Dianna Laska – choreograf, pedagog tańca (Australia)
Henry Laska – tancerz, specjalista ds. programów artystycznych, animator sztuki (Australia)
Mónica Artemisa Alonso Palacios Márquez de Mendoza – pedagog kultury ludowej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Victor Mendoza Zenteno – pedagog w zakresie edukacji artystycznej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Jean-François Proux – folklorysta, członek zarządu Francuskiej Sekcji CIOFF (Francja)
Jurij Wojnarowski – muzyk, prezydent Ukraińskiej Sekcji CIOFF (Ukraina)
Michalina Wojtas – choreograf, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Milan Zelinka – choreograf, wiceprezydent Czeskiej Sekcji CIOFF (Czechy)
Małgorzata Słonka – sekretarz Rady.

W Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych uczestniczyły następujące zespoły (wymienione w kolejności występowania):

 • JUROŠĺK z Michalovic – Słowacja
 • ARDELEANA z Câmpia Turzii – Rumunia
 • RZESZOWIACY z Mielca – Polska
 • ABRAŠEVIĆ z Čačka – Serbia
 • NÁDASDY z Budapesztu – Węgry
 • ANDRYCHÓW z Andrychowa – Polska
 • JASEN z Šaptinovci – Chorwacja
 • KOLORY ZAKARPACIA z Użhorodu – Ukraina
 • DANZARES z Santiago – Chile
 • ANSAMBLI SADI HALILI z Librazhdu – Albania
 • PRÁCHEŇÁK ze Strakonic – Czechy
 • MYSTKOWIANIE z Mystkowa – Polska
 • AKADEMIJA EUROART ze Szpitu – Macedonia Północna
 • MUTINS z Longueuil – Kanada
 • ARSIANI z Batumi – GruzjaMiędzynarodowa Rada Artystyczna po dogłębnej i uważnej analizie programów wszystkich zespołów oraz po sprawdzeniu ich zgodności z zasadami i wymogami regulaminowymi przyznała:Grand Prix
  zespołowi NÁDASDY z Budapesztu – Węgry

  oraz cztery nagrody regulaminowe zespołom

  DANZARES z Santiago – Chile
  za przedstawienie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wyspy Wielkanocnej

  JUROŠĺK z Michalovic – Słowacja
  za wspaniałą technikę taneczną

  MYSTKOWIANIE z Mystkowa – Polska
  za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko-pogórzańskiego

  JASEN z Šaptinovci – Chorwacja
  za autentyczność i wierność tradycji.

  Międzynarodowa Rada Artystyczna wnioskuje o uzupełnienie regulaminu Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych o możliwość indywidualnego nagradzania wyróżniających się osobowości artystycznych.
  Międzynarodowa Rada Artystyczna składa podziękowania wszystkim zespołom oraz ich instruktorom oraz kierownikom za wysiłek włożony w przygotowanie programów i ich prezentację na scenie.
  Międzynarodowa Rada Artystyczna składa także podziękowania organizatorom – Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz władzom miasta Wisły i Wiślańskiemu Centrum Kultury – za przygotowanie i przeprowadzenie 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Rada dziękuje również konferansjerom za przekazywane informacje i tworzenie sprzyjającej atmosfery w czasie koncertów. Rada dziękuje sekretarzowi i tłumaczom za dobrą współpracę i profesjonalizm.

Zespół NÁDASDY z Budapesztu - Węgry - laureat Grand Prix 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
DANZARES z Santiago - Chile - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
JUROŠĺK z Michalovic - Słowacja - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
Zespół NÁDASDY z Budapesztu - Węgry - laureat Grand Prix 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
Zespół NÁDASDY z Budapesztu - Węgry - laureat Grand Prix 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
DANZARES z Santiago - Chile - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
JUROŠĺK z Michalovic - Słowacja - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
MYSTKOWIANIE z Mystkowa - Polska - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek
JASEN z Šaptinovci - Chorwacja - laureat nagrody regulaminowej podczas 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Foto: Daniel Franek