Historia Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Najważniejsze wydarzenia w porządku chronologicznym.

16 sierpnia 1964

16 sierpnia 1964

16 sierpnia 1964

W Wiśle rozpoczyna się I Tydzień Kultury Beskidzkiej. Był przede wszystkim przeglądem zespołów folklorystycznych z miejscowości ówczesnego powiatu cieszyńskiego: Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, Goleszowa, Cieszyna i Wisły, wzbogaconym występami gości z Żywca oraz zaprzyjaźnionego Zaolzia. Wzorem dla organizatorów było Święto Gór, którego II edycja odbyła się w Wiśle w 1937 roku.

1965

1965

Rok później do programu TKB wprowadzono Dzień Ziemi Bielskiej i Dzień Ziemi Żywieckiej, po raz pierwszy wystąpił zespół zagraniczny – z Włoch.

1966

1966

1966

Drugą estradę TKB zorganizowano w pobliskim Szczyrku. Przez trzy dni w bardzo wówczas prowizorycznych warunkach, na zbitej z desek estradzie na wybiegu skoczni Skalite, prezentowano fragmenty wiślańskiego programu. W Wiśle przez cały tydzień odbywał się imponujący jarmark; na stoiskach sprzedawano m.in. pamiątki regionalne oraz specjały beskidzkiej kuchni. Na imprezie gościły grupy z ZSRR, Czechosłowacji, Węgier, Francji i Austrii oraz stypendyści ONZ z Indii, którzy przebywali w Polsce na praktykach.

1968

1968

1968

W Wiśle powołana przez organizatorów komisja oceniła wszystkie zespoły i solistów i przyznała nagrody, jednak ten konkursowy charakter prezentacji się nie przyjął.

1969

1969

Konflikt między estradami. W efekcie w dotychczasowej formie TKB odbył się w Szczyrku, a Wisła, pomysłodawca imprezy, wprowadziła nazwę Dni Kultury Beskidzkiej oraz organizowała prezentacje wyłącznie w soboty i niedziele od 20 lipca do 10 sierpnia – taki przebieg imprezy się nie sprawdził.

1970

1970

W nazwie imprezy pojawia się słowo „Beskidy”

1971

1971

Konflikt między Wisłą a Szczyrkiem zażegnano – od tej pory estrady zaprzestały rywalizacji i od tego roku zaczęła się wspólna organizacja TKB.

1973

1973

Jubileusz imprezy. X Tydzień Kultury Beskidzkiej został wprowadzony do kalendarza imprez Ministerstwa Kultury i Sztuki, a uczestniczyło w nim już ponad 30 zespołów.

1975

1975

XII Tydzień Kultury Beskidzkiej organizowany jest na trzech estradach: w Wiśle, Szczyrku i debiutującej w Żywcu, a patronat nad imprezą obejmują gospodarze nowego województwa bielskiego.

1976

1976

1976

Czwartą estradą Tygodnia Kultury Beskidzkiej zostaje Maków Podhalański.

1976

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podejmuje znaczącą decyzję – powołany zostaje Komitet Koordynacyjny TKB, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich estrad, tegoż Wydziału i utworzonego w 1975 roku Wojewódzkiego Domu Kultury (od 2000 roku Regionalny Ośrodek Kultury), w którym zaczyna działać Biuro Organizacyjne TKB (od roku 1996 Biuro Programowo-Artystyczne TKB). Decyzja ta przyczyniła się do ścisłej, trwającej do tej pory, współpracy wszystkich organizatorów.

1977

1977

W Bielsku-Białej zostaje zorganizowany tzw. koncert galowy Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

1980

1980

1980

W ramach imprez towarzyszących TKB odbywają się w Ujsołach – organizowane już wcześniej – Wawrzyńcowe Hudy, nawiązujące do starych lokalnych tradycji obchodów dnia św. Wawrzyńca, męczennika spalonego na stosie. Punktem kulminacyjnym tej widowiskowej, urzekającej scenerią imprezy jest zapalenie hud – wysokich stosów układanych z chrustu i gałęzi na specjalnych rusztowaniach. Ogniskom towarzyszą występy zespołów folklorystycznych.
1980

1980

Na plakacie TKB autorstwa Michała Klisia pojawił się przepiękny klepok – drewniany ptak wykonywany przez ludowych zabawkarzy. Plakat ten z czasem stał się znakiem imprezy.

1981

1981

Sytuacja polityczna i gospodarcza wpłynęła na kształt imprezy. Nie było koncertów w Żywcu i w Bielsku-Białej. Przyjechały tylko trzy zespoły zagraniczne, acz rodzimych aż 60.
1981

1981

Komitet Koordynacyjny TKB powołał komisję artystyczną, w skład której weszli etnografowie, muzycy, choreografowie. Ich zadaniem nie była konkursowa ocena, ale określenie poziomu artystycznego poszczególnych programów w związku z uwagami o coraz bardziej estradowym charakterze prezentacji, zagubieniu autentycznych wartości. Polskie grupy, często wzorując się na programach zespołów zagranicznych, zaczęły uatrakcyjniać swoje występy, by bardziej podobać się publiczności.

1982

1982

W związku z obowiązującym do 30 czerwca tego roku zakazem zapraszania do Polski zespołów zagranicznych w trakcie TKB wystąpił tylko jeden – z Czechosłowacji.
1982

1982

W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywa się żywiecki Festiwal Folkloru Górali Polskich, którego początek w tej miejscowości sięga 1970 roku.

1983

1983

Uroczyste obchody XX TKB odbywają się przede wszystkim w Wiśle. Na estradach koncertuje 70 zespołów i kapel, w tym 7 zagranicznych.

1989

1989

TKB został wpisany do kalendarza Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF.

1990

1990

W czasie TKB odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, których głównym organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, to konkursowy przegląd zespołów kultywujących tradycje folklorystyczne określonego regionu własnego kraju, a ich prezentacje ocenia Międzynarodowa Rada Artystyczna.
1990

1990

W tym samym roku kilka zespołów TKB-owskich bierze udział w Gorolskim Święcie w Jabłonkowie, w imprezie, którą zainicjowali Polacy mieszkający na Zaolziu, a która przyczyniła się do powstania TKB. Gorolski Święto zostało wpisane do programu TKB, ale zachowuje oczywiście swoją specyfikę i odrębność.

1992

1992

1992

Pojawia się piąta estrada, tym razem w mieście, które nie ma tradycji góralskich – w Oświęcimiu. To miasto symbol, które jest szczególnie upoważnione do podejmowania inicjatyw służących pojednaniu. I taką rolę spełnia tutaj oficjalnie Tydzień Kultury Beskidzkiej.

1993

1993

1993

Głównym sponsorem TKB są Zakłady Piwowarskie w Żywcu SA i pod nazwą Grupa Żywiec towarzyszą imprezie do dzisiaj.

1995

1995

1995

W Istebnej po raz pierwszy odbywa się Festyn Istebniański, podczas którego koncertują zespoły goszczące na TKB.

1997

1997

Gorolski Święto uroczyście obchodzi pięćdziesięciolecie. Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się w cieniu katastrofalnej powodzi. Solidarnie i spontanicznie na wszystkich estradach trwa zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych.

1999

1999

1999

Jubileusz XXX-lecia obchodzi Festiwal Folkloru Górali Polskich.

2001

2001

Odwołano koncerty w Makowie Podhalańskim, gdzie niemal w przeddzień imprezy potężna ulewa zrujnowała centrum miasta. Publiczność, organizatorzy z pozostałych estrad oraz koncertujące zespoły solidarnie wspierają Maków – finansowo i duchowo.

2001

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF przyznała Tygodniowi Kultury Beskidzkiej specjalny certyfikat najwyższej jakości.

2002

2002

W Wiśle przeprowadzono remont amfiteatru i placu Hoffa – Tydzień Kultury Beskidzkiej odbył się już na terenie nowego, atrakcyjnego kompleksu.
2002

2002

W Galerii Handlowej Sfera w Bielsku-Białej (w latach 2002-2016) odbywają się promocyjne koncerty zagranicznych zespołów folklorystycznych.

2003

2003

Honorowy patronat nad 40. Tygodniem Kultury Beskidzkiej obejmuje Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

2008

2008

Patronat nad 45. Tygodniem, objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

2010

2010

2010

Amfiteatr w Wiśle zostaje w pełni zadaszony.

2012

2012

W Szczyrku trwa remont amfiteatru Skalite. Koncerty odbywają się na tymczasowej scenie przy zeskoku skoczni Skalite.

2012

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

2013

2013

Amfiteatr Pod Grojcem w Żywcu jest w remoncie. Koncerty odbywają się na tymczasowej scenie na parkingu amfiteatru.
2013

2013

W Szczyrku koncerty odbywają się w nowo wyremontowanym amfiteatrze Skalite.

2013

W Wiśle Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się po raz pięćdziesiąty, ale ten wyjątkowy jubileusz świętują wszystkie estrady, uczestnicy, a także publiczność. TKB, to impreza, która w niebagatelnym stopniu przyczyniła się do ożywienia, zachowania i spopularyzowania bogactwa ludowych tradycji, przede wszystkim polskich górali.

2014

2014

2014

Nowoczesny, zadaszony amfiteatr Pod Grojcem w Żywcu został otwarty na rozpoczęcie FFGP.

2019

2019

2019

Festiwal Folkloru Górali Polskich obchodzi 50 urodziny. I ma się wyśmienicie. Z tej okazji Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej wydaje książkę „50 Festiwali Folkloru Górali Polskich”. Z kolei drugi konkursowy przegląd TKB – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne – odbył się po raz 30.
2019

2019

Poczta Polska wydaje w nakładzie 3 mln egzemplarzy znaczek pocztowy z wizerunkiem Klepoka.

2020

2020

2020

Z powodu pandemii COVID-19 wiele imprez kulturalnych zostało odwołanych, lecz do tego grona nie można zaliczyć 57. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który w zmienionej formie i pod hasłem „Trwajmy w tradycji” odbył się w dniach od 25 lipca do 2 sierpnia.

31. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne zostały przełożone na kolejny rok a 51. Festiwal Folkloru Górali Polskich odbył się w wersji online, wyłącznie dla kapel, grup śpiewaczych, solistów i mistrzów z uczniami. Komisja wysłuchała rekordowej ilości, prawie 150 prezentacji muzyki ludowej.

W Internecie widzowie mogli powspominać występy zespołów polskich i zagranicznych z ostatnich trzech lat. Ponadto w Wiśle, Szczyrku i Żywcu odbyły się na żywo weekendowe koncerty kapel, grup śpiewaczych i składów folkowych.

2021

2021

2021

Znak autorstwa Wiesława Łysakowskiego zostaje oficjalnym logotypem Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
2021

2021

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne na TKB po raz kolejny zabrakło zespołów zagranicznych – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne nie zostały zorganizowane.

Festiwal Folkloru Górali Polskich bije kolejne rekordy – jego 52. edycja trwa aż 5 dni, a w kategorii zespołów folklorystycznych jury ocenia 27 prezentacji.

2022

2022

2022

Festiwal Folkloru Górali Polskich z nowym logo. Autorem projektu jest Wiesław Łysakowski.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne odbyły się po dwuletniej przerwie.

 

2022

2022

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej po raz pierwszy wydał dwupłytowe wydawnictwo CD dokumentujące konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach odbywający się na żywieckim Rynku w dniach 24-28 lipca 2021 roku.

 

2023

2023

2023

W jubileuszowej edycji TKB wzięło udział 76 zespołów Polskich i 13 zagranicznych.

Na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzono badanie uczestników odwiedzających imprezę. Na podstawie danych z aplikacji mobilnych i stron mobilnych, danych lokalizacyjnych offline oraz danych mobilnych online oszacowano, że łączna liczba uczestników wydarzenia wyniosła prawie 250 000 osób.

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 

2023

2023

Wiesław Łysakowski opracował logo Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, nawiązujące do motywów kuli ziemskiej i haftu – znanej na całym świecie metody ozdabiania tkanin.

 

2023

2023

Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się po raz 60-ty. Z tej okazji pod redakcją Małgorzaty Słonki wydana została publikacja Połączył nas folklor. TKB we wspomnieniach organizatorów i uczestników. 

 

2023

2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przygotował dwupłytowe wydawnictwo (𝘁𝘆𝗹𝗸𝗼 𝘄 𝘄𝗲𝗿𝘀𝗷𝗶 𝗰𝘆𝗳𝗿𝗼𝘄𝗲𝗷) dokumentujące konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach odbywający się na żywieckim Rynku w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2022 roku.