Regulaminy

52. Festiwal Folkloru Górali Polskich - regulamin

Dostępne są już regulaminy oraz karty zgłoszeń do 58. Tygodnia Kultury Beskidzkiej i 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich.

Przypominamy, że planowany termin 58. TKB to 24 lipca – 1 sierpnia, natomiast 52. FFGP: 24-27 lipca 2021.