Kontakt

Biuro Programowo-Artystyczne TKB
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. kom. 513-123-389
tel. 33-812-52-76
E-mail: biuro@tkb.art.pl
www.tkb.art.pl

dyrektor programowo-artystyczny TKB: Magdalena Koim


Biuro Programowo-Artystyczne TKB

  • opracowuje i udostępnia regulaminy Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Festiwalu Folkloru Górali Polskich,
  • kwalifikuje – zgodnie z przyjętymi regulaminami – zespoły krajowe i zagraniczne do udziału w imprezie,
  • opracowuje program wszystkich koncertów odbywających się podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
  • opracowuje harmonogramy pobytu i koncertów dla każdego zespołu uczestniczącego w Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
  • koordynuje realizację programu koncertów podczas trwania TKB,
  • wydaje materiały informacyjno-reklamowe (foldery, zaproszenia, afisze, itp.).

Biuro Prasowe TKB:
Sabina Słowiak
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. kom. 451-603-129
e-mail: media@tkb.art.pl

 

W sprawach dotyczących sponsoringu i promocji:
Zbyszek Hojny
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. kom. 512-371-212
e-mail: promocja@rok.bielsko.pl

BIURA ORGANIZACYJNE TKB

WISŁA

WIŚLAŃSKIE CENTRU M KULTURY
43-460 Wisła, pl. Bogumiła Hoffa 3
tel. 33-855-29-67
E-mail: kultura@wisla.pl
dyrektor Biura: ANNA ŁUPIEŻOWIEC

SZCZYRK

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, PROMOCJI I INFORMACJI IM. JANA WIĘZIKA
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106
tel. 33-817-86-36, 696-498-782, 696-498-780
E-mail: dyrektor@promocja.szczyrk.pl
dyrektor Biura: SABINA BUGAJ

ŻYWIEC

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
34-300 Żywiec, al. Wolności 4
tel. 33-475-11-60
E-mail: mck@mck.zywiec.pl
dyrektor Biura: ANETA BRASSE

MAKÓW PODHALAŃSKI

MBP – DOM KULTURY
34-220 Maków Podhalański, ul. T. Kościuszki 5
tel. 33-877-13-41, 33-877-14-81
e-mail: biblioteka@makow-podhalanski.pl
dyrektor Biura: TERESA NITOŃ

OŚWIĘCIM

OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY
32-602 Oświęcim, ul. J. Śniadeckiego 24
tel. 33-842-25-75
e-mail: dyrektor@ock.org.pl
dyrektor Biura: MONIKA ŚWIĘTEK-SMREK

JABŁONKÓW

MIEJSCOWE KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO W JABŁONKOWIE
739 91 Jabłonków, Rynek Mariacki 18, Republika Czeska
tel.: +420 558 329 415
e-mail: mkpzkojablunkov@seznam.cz
www.gorolskiswieto.cz

ISTEBNA

GMINNY OŚRODEK KULTURY, PROMOCJI, INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-470 Istebna 68
tel. 33-855-62-08
E-mail: kultura@istebna.eu
dyrektor Biura: ŁUCJA DUSEK

UJSOŁY

CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
34-371 Ujsoły, ul. Bystra 1
tel. 33-864-70-36, 509-730-507
E-mail: cksirujsoly@gmail.com
dyrektor Biura: JOLANTA KOŁODZIEJ

KOMITET KOORDYNACYJNY TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ

Lesław Werpachowski – przewodniczący, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
Magdalena Koim – dyrektor programowo-artystyczny

KOMITET ORGANIZACYJNY TKB W WIŚLE

Tomasz Bujok – przewodniczący, burmistrz Wisły
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak
Anna Łupieżowiec
Sylwester Foltyn

KOMITET ORGANIZACYJNY TKB W SZCZYRKU

Antoni Byrdy – przewodniczący, burmistrz Szczyrku
Sabina Bugaj
Mateusz Kurowski

KOMITET ORGANIZACYJNY TKB W ŻYWCU

Antoni Szlagor – przewodniczący, burmistrz Żywca
Marek Czul
Marek Regel
Aneta Brasse
Barbara Rom

KOMITET ORGANIZACYJNY TKB W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Michał Surmiak – przewodniczący, burmistrz Makowa Podhalańskiego
Teresa Nitoń
Iwona Staśkiewicz
Zbigniew Kowalski

KOMITET ORGANIZACYJNY TKB W OŚWIĘCIMIU

Krzysztof Kania – przewodniczący, II Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim
Monika Świętek-Smrek
Adam Kuta

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ

Lesław Werpachowski – dyrektor
Magdalena Koim

Z Komitetem Koordynacyjnym TKB współpracują:
Komitet Organizacyjny Gorolskigo Święta w Jabłonkowie na Zaolziu (Republika Czeska),

przewodniczący: Jan Ryłko
Lucka Peter Tomek
Leszek Richter
Marcin Filipczyk
Teresa Tomiczek

Komitet Organizacyjny Wawrzyńcowych Hud

przewodniczący: Tadeusz Piętka – wójt gminy Ujsoły
Jolanta Kołodziej

Komitet Organizacyjny Festynu Istebniańskiego

przewodniczący: Stanisław Legierski – wójt gminy Istebna
Łucja Dusek