57. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ

Koncert laureatów 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich oraz koncert "Muzyka Gór"

1 sierpnia, godz. 18.00